TIPS BIJ HET KOPEN  - Alle soorten Aasbloemen met schitterende bloemen, wel en niet ruikend !

Winkelwagen

TIPS BIJ HET KOPEN


TIPS BIJ HET KOPEN VAN AASBLOEMEN
1. Verkeerde Namen
Veel aanbieders van Aasbloemen:
-- weten niet de juiste naam.
-- bieden Aasbloemen aan met verkeerde namen.
-- bieden kruisingen (hybriden) van Aasbloemen aan.
-- bieden zaden aan, waarvan de naam van een van beide ouderplanten vaak onbekend is.

2. Matige Kwaliteit en zwakkere Aasbloemen
Veel aanbieders van Aasbloemen:
-- bieden in de huiskamer opgekweekte slappe planten aan.
-- bieden met veel mest opgekweekte langerekte Aasbloemen aan.
Gevolg: grotere gevoeligheid en vatbaarheid voor vocht (rotting), warmte (verbranding), kou (bevriezing), ongedierte.

3. Slechtere bloei
Bij een te sterke groei zal een Aasbloem slecht of niet bloeien.

KOOPTIPS VOOR AASBLOEMEN

Stekken in Mei gekocht kunnen nog hetzelfde jaar bloemen maken.
Aasbloemen bloeien ook in November en December.
De bloeiduur kan wel 2 weken zijn bij koel weer !

1. Koop een Aasbloem als stek en niet als plant

2.  Voordelen van een stek
     2.1 Direkte controle op ziektes bij het afsnijden
     Bij het afsnijden van een stek zie je meteen of de stek een infectie heeft.
     Een niet geinfecteerde stek die goed gedroogd is bevat absoluut geen ziektekiemen.
     Een stek heeft geen beschadigde wortels, want de wortels moet de stek nog maken.

3. Nadelen van een Aasbloem als plant
    3.1 De Aasbloem kan een infectie hebben, die van binnen zit zodat je niets ziet.
         Pas als je een stengel van een Aasbloem doorsnijdt kan je een infectie zien.
         Zwarte ronde puntjes in het weefsel van het snijvlak duiden op een infectie.
    3.2 De Aasbloem als plant kan een wondvlak hebben van een afgesneden stengel.
         Als die wond niet goed geheeld is kan de Aasbloem een infectie oplopen.
    3.3 De Aasbloem wordt geleverd zonder grond.
         Tijdens het verwijderen van de grond raken de wortels beschadigd.
         Ook Tijdens het transport van de Aasbloem hebben de wortels te lijden.
         Hierdoor kunnen de wortels een infectie krijgen, die zich langzaam naar de stengels verplaatst.
    3.4 De Aasbloem is gekweekt in een steenachtig substraat.

   3.5 Een Aasbloem als plant is zeer gevoelig voor wolluis.
        Wolluizen gaan tussen de stengels zitten van een Aasbloem, en zijn daardoor moeilijk te zien en te verwijderen.
        Aasbloemen kunnen slecht tegen bestrijdingsmiddelen, waardoor de bestrijding moeilijk is.
        Een Aasbloem als plant kan je daarom het beste eerst een tijd in quarataine zetten en regelmatig controleren op ongedierte.
        Mochten de wolluizen zich verspreiden naar andere Aasbloemen in de verzameling dan kan dat grote gevolgen hebben.
                
   3.5 Een Aasbloem als plant is zeer gevoelig voor vocht.

          

.4. Koop een Aasbloem 
De verkoper kweekt zelf geen Aasbloemen, maar koopt de op zijn website aangeboden Aasbloemen van een kweker.
1. De verkoper heeft weinig ervaring met Aasbloemen en het kweken ervan.
2. De Aasbloemen hebben een lange reis achter de rug, waarbij het niet duidelijk is hoeveel de Aasbloemen hebben moeten doorstaan.
3. Het is niet duidelijk hoe de Aasbloem bloeit, en of de naam korrekt is.
    Pas als een Aasbloem heeft gebloeid weet je hoe de bloem eruit ziet.
    Pas dan kan je de met einige zekerheid de soortnaam bepalen.