AASBLOEMEN  - Alle soorten Aasbloemen met schitterende bloemen, wel en niet ruikend !

Winkelwagen

AASBLOEMEN


AASBLOEMEN

  Grootste online aanbod van Aasbloemen in Nederland !
  Aasbloemen.nl had het grootste online aanbod van Aasbloemen van Nederland, en waarschijnlijk van Europa !
  Onze collectie bestaat uit vele honderden soorten, varieteiten, vormen en kruisingen (hybriden). 
  Steeds meer stekken van deze verzameling worden te koop aangeboden op onze website.

  Assortiment
  Inmiddels staan er op deze website zo'n:
  -- 400 verschillende Aasbloemen.
  -- 340 Aasbloemen met kleurenfoto's.
  --   16 soorten Aasbloemen die direct leverbaar zijn.

  Bewortelen van Aasbloemen in de herfst en winter
  De herfst en winter zijn heel geschikt om Aasbloemen te laten bewortelen.
  Er is nog genoeg zonlicht, en de temperatuur is minder hoog dan in de zomer.
  Een stek:
  -- kan voldoende energie maken uit het zonlicht.
  -- verliest minder vocht door verdamping omdat de temperatuur lager is.

  Hoe lang duurt het bewortelen ?
  Na 4 tot 6 weken heeft een goed gedroogde stek van een Aasbloem korte wortels gemaakt.
  Pas dan kunt u de grond een beetje vochtig maken.
  Dit kan ook in de winter, mits de Aasbloem in een warme kamer in het licht staat.

  Hoodia gordonii met een roze ronde bloem.
  Hoodia gordonii met een vrijwel ronde grote bloem.

  Botanische indeling
  Aasboem-achtigen worden botanisch ingedeeld bij tientallen verschillende planten-geslachten.

  Indeling bij meerdere geslachten van dezelfde soort Aasbloem
  Botanische beschrijvers hebben dezelfde soort Aasbloem vaak bij veel verschillende geslachten ingedeeld.
  Zodat je vaak bij meerdere geslachten moet kijken of een bepaalde soort daar genoemd wordt.

  Zoek op Soortnaam van een Aasbloem
  Het is handig om allereerst naar de soortnaam van een bepaalde Aasbloem te zoeken.
  Bij die soortnaam staan de belangrijkste geslachtsnamen van die soort.
  
  Onze namen en indeling
  Wij gebruiken van elke afgebeelde soort de eerst vermelde geslachtsnaam in het boek van J. Pilbeam.
  Bijv. de soortnaam dummeri staat op deze website bij Angolluma vermeld, en niet bij Orbea of Pachycymbium.

  Boek van Pilbeam
  Bij de beschrijvingen staat vaak Pilbeam: Stapeliads - Blz x en Foto y.
  Dit zijn de nummers van de pagina en de Foto waar de soort vermeld wordt in het boek "Stapeliads van J. Pilbeam" .

  Geslachtsnamen
  De bij een soortnaam vermelde verschillende geslachtsnamen zijn:
  1. vaak synoniemen van elkaar.
      Dezelfde soort is dan bij meerdere geslachten ingedeeld door meerdere beschrijvers.

  2. Soms geen synoniemen van elkaar.
      Dan bestaan er dus meerdere verschillende soorten Aasbloemen met andere geslachtsnamen !
      Voorbeeld: 
      de soortnaam pillansii levert de volgende 6 geslachten op van 5 verschillende soorten Aasbloemen: 
      1. Duvalia.
      2. Huernia.
      3. Quaqua.
      4. Stapelia.
      5. Neopectinaria, Stapeliopsis (synoniemen van elkaar, het gaat om een (1) soort met twee verschillende geslachtsnamen).

  Bij de extra info staat binnenkort een tabel met soortnamen, met de bijbehorende geslachtsnamen en de beschrijvers.

  Opbouw van de Artikelcode
  De artikelcode bestaat uit twee delen, die worden gescheiden door een streep (-).
  Voor de streep staan begin-letters van de geslachtsnaam (3 letters), soortnaam (3 letters), vindplaats, (veld)nummer.
  Na de streep staat een S (stek) of P (plant).

  Betrouwbaarheid van de soortnamen
  De vermelde soortnamen zullen lang niet altijd juist zijn !
  Pas als we de bloem van een soort hebben gezien kunnen we de juiste naam nazoeken.
  Een foto van de bloem komt dan online te staan bij de betreffende soort.

  Afkomst van onze Aasbloemen
  Onze Aasbloemen zijn afkomstig van:
  1. bekende kwekerijen, en hebben waarschijnlijk een korrekte naam.
  2. liefhebbers, en hebben misschien geen korrekte naam.
  
  Eigen foto's van de bloemen
  Aasbloemen met een afgebeelde foto van een bloem zijn door ons zelf gemaakt van eigen planten.

  Garantie op de bloem
  De aangeboden stekken en planten van een bepaalde soort hebben dus precies die bloem als op de foto.
  Die garantie krijgt u als u een bepaalde Aasbloem bij ons bestelt.

  UITLEG BIJ ONZE AASBLOEMEN

  Afmetingen
  De vermelde afmetingen zijn minimum-afmetingen.
  Een stek van 3+ cm betekent dus een lengte van minstens 3 cm.

  Afkortingen
  STEK = onbewortelde stek (afgesneden zijtak). In het Engels: cutting.
  PLANT = goed bewortelde plant in pot, die meteen bij u verder groeit.
  PLANT IN POT = goed bewortelde plant in pot, die meteen bij u verder groeit.

  Stek of bewortelde Aasbloem
  Onze Aasbloemen worden aangeboden als :

  1. STEK = sterke stekken zonder wortels ("cuttings").
      Om zelf op te potten.
      Een stek maakt wortels na enkele weken, waarna de bewortelde Aasbloem verder groeit. 

  2. PLANT / PLANT IN POT = Goed bewortelde Aasbloem in een pot
      Groeit bij u thuis meteen verder !
      Een bewortelde Aasbloem kopen scheelt:
      oppotten, bewortelen, vervorming door een groei-stop, 
      en mogelijk verlies door infecties, verrotting of verbranding. AASBLOEMEN OP VOORRAAD

 BIJZONDERE AASBLOEMEN

 ALLE AASBLOEMEN

 ANGOLLUMA

 APTERANTHES

 BAYNESIA

 BOUCEROSIA

 CARALLUMA

 DUVALIA

 ECHIDNOPSIS

 EDITHCOLEA

 FREREA

 HOODIA

 HUERNIA

 HUERNIOPSIS

 LARRYLEACHIA

 ORBEA

 ORBEANTHUS

 ORBELIA

 PIARANTHUS

 PSEUDOLITHOS

 RHYTIDOCAULON

 STAPELIA

 STAPELIANTHUS

 TAVARESIA

 TRICHOCAULON

 TROMOTRICHE